bip.gov.pl
A A A K

 
SmodBIP

Praca

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko:
Mł. asystent / Asystent diagnosta laboratoryjny


Zakres obowiązków:
• wykonywanie czynności diagnostyki mikrobiologicznej w zakresie identyfikacji drobnoustrojów, określania lekowrażliwości, interpretacji mechanizmów oporności, autoryzacji wyników badań
• prowadzenie dokumentacji związanej z wdrożonym systemem jakości.
• opieka nad przydzielonym sprzętem badawczo - pomiarowym z przestrzeganiem terminów wzorcowania, sprawdzania, konserwacji oraz prowadzenie zapisów tych czynności,
• reprezentacja Laboratorium podczas audytów zewnętrznych i wewnętrznych,
• uczestnictwo w programie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz zewnątrzlaboratoryjnej.
• realizacja ustaleń zawartych w dokumentacji systemu zarządzania i doskonalenie systemu zarządzania,
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe
• aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
• dobra organizacja czasu pracy
• odpowiedzialność za wykonywane zadania
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w pracowni mikrobiologii
• mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę
• przyjazną atmosferę
• możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych.
• szeroki zakres wykonywanych badań – możliwość zdobycia doświadczenia w mikrobiologii klinicznej jak i w wykonywaniu badań sanitarno – epidemiologicznych.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie, ul. św. Wawrzyńca 18, lub przesłać na adres e-mail sekretariat@psse-gniezno.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”
Jednocześnie informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarna w Gnieźnie, ul. św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 22 42. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 12.09.2019
Podpisał: Łukasz Binarsch
Dokument z dnia: 12.09.2019
Dokument oglądany razy: 12 885