bip.gov.pl
A A A K

 
SmodBIP

Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Petycje 2019 r.

Petycje złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w 2019 r.

Lp. Wnoszący petycję Data złożenia Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia sprawy
brak brak brak brak brak brak


Petycje 2018 r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w 2018 r. nie rozpatrywał  żadnej petycji.

Petycje 2017 r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w 2017 r. nie rozpatrywał żadnej petycji.

Petycje 2016r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 rok:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w 2016 r. nie rozpatrywał  żadnej petycji.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Łukasz Binarsch
Dokument z dnia: 11.01.2019
Dokument oglądany razy: 386