bip.gov.pl
A A A K

 
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 24 marca 2014r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Inspektora ds. OC i Spraw Obronnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia 08.09.2014r.)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia 19.11.2014r.)

Wystapienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia 13-14.04.2015r.)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia 08.06.2015r.)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów UŻytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia 20.05.2016r.)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Główny Inspektora Sanitarny w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie w zakresie nadzoru nad ustaowywm zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych (dnia 08-09.06.2016r.)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia 05.08.2016r.)

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-  Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia 22.09.2016r.)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia 12.06.2017 r.)Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 07.01.2019
Podpisał: Łukasz Binarsch
Dokument z dnia: 07.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 126