bip.gov.pl
A A A K

 
SmodBIP

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Św. Wawrzyńca 18

NIP: 7841993598
REGON: 000655250
Nr rachunku bankowego: NBP O/O Poznań 76 1010 1469 0064 1922 3100 0000

e-mail: psse.gniezno@pis.gov.pl

             sekretariat@psse-gniezno.pl

www.psse-gniezno.pl

tel. 61-426-22-42/43
fax. 61-426-27-77

Pod podany numer telefonu alarmowego prosimy dzwonić poza godzinami pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym.

Telefon alarmowy: 693 023 355


Adres Elektronicznej Skrytki Podawczej:

/PSSEGniezno/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta  użytkownika na platformie ePUAP.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 23.08.2018
Podpisał: Łukasz Binarsch
Dokument z dnia: 23.08.2018
Dokument oglądany razy: 6 251