Podstawowe informacje epidemiologiczne

HIV i AIDS w Polsce – dane od początku epidemii (1985 r.) do 31 października 2018 roku

23 656 zakażonych ogółem

3 657 na AIDS

1 408 chorych zmarło

Więcej na ten temat:   www.pzh.gov.pl

Na dzień 31.12.2018 r. leczeniem ARV objętych było około 11 063 pacjentów, w tym 101 dzieci. Leczenie jest prowadzone  i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 – 2021”. (dane KC ds. AIDS)

Na świecie żyje 36,7 mln ludzi z HIV/AIDS, w 2016 r. zakażenie HIV rozpoznano u 1,8 mln ludzi, leczenie antyretrowirusowe otrzymywało 19,5 mln osób z HIV/AIDS, rok wcześniej – 17,1 mln, od 2005 r. liczba zgonów na AIDS uległa zmniejszeniu o 48%, ale w 2016 r. 1 mln ludzi zmarło z powodu HIV/AIDS. (Informacje z Krajowego Centrum ds. AIDS)

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HIV I ZACHOROWAŃ
NA AIDS W WIELKOPOLSCE


Od początku wdrożenia rejestracji w 1989 roku do 15 listopada 2018r., wśród mieszkańców Wielkopolski zarejestrowano łącznie:

  • 1 492 zakażenia wirusem HIV
  • 205 zachorowań na AIDS
  • 102 chorych zmarło.

(dane z Oddziału Epidemiologii WSSE w Poznaniu)

Od 1 stycznia do 15 listopada 2018r. na terenie woj. wielkopolskiego odnotowano:

  • 134 nowe zakażenia wirusem HIV, w tym:
    • 11 kobiet
    • 123 mężczyzn

W grupach wiekowych (lata):

> 60 roku życia – 4 przypadki

50-59 lat – 8 przypadków

40-49 lat – 24 przypadki

39-30 lat – 52 przypadki

20-29 lat – 42 przypadki

15-19 lat – 1 przypadek

brak danych – 3 przypadki

  • 12 osób zachorowało na AIDS
  • 4 chorych zmarło.

(dane z Oddziału Epidemiologii WSSE w Poznaniu)

 

powrot