ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno
tel. (61) 426 22 42 wew. 209
fax. (61) 426 27 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Główne zadania Sekcji Higieny Pracy:

1. Opracowywanie strategii nadzoru i kontroli zakładów pracy w zakresie higieny pracy;

2. Prowadzenie oraz koordynowanie wykonywania na obszarze powiatu gnieźnieńskiego czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

- higieny środowiska pracy;

- utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego zakładów pracy;

- warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

- przestrzegania przez wprowadzających do obrotu oraz dalszych użytkowników substancji chemicznych i mieszanin przepisów obowiązujących w tym zakresie;

- warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne;

- przestrzegania przez wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

- wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej ;

3. Przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawach dotyczących warunków higieniczno – sanitarnych w środowisku pracy i chorób zawodowych;

4. Opracowywanie ocen i analiz w zakresie środowiska pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe na potrzeby władz wojewódzkich i powiatowych;

5. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Pożarną, Centralnym Biurem Śledczym, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, Inspektoratem Ochrony Roślin i Inspektoratem Ochrony Środowiska – w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych;

6. Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia w zakładach pracy;

7. Prowadzenie nadzoru w zakresie środków zastępczych.

Ważne informacje

Ważne informacje