Laboratorium posiada certyfikat PCA nr AB 1222, spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+ Ap1:2007 w zakresie kompetencji technicznych, jak i systemu zarządzania.

Laboratorium posiada nowoczesne wyposażenie objęte nadzorem technicznym, badania wykonuje wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej.

Badania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami KORLD, według międzynarodowych i krajowych norm oraz procedur własnych. Postępowanie mikrobiologiczne jest procesem wieloetapowym.
Pierwszy etap badania to posiew i hodowla drobnoustroju.
Drugi etap to izolacja i identyfikacja drobnoustroju przy użyciu testów manualnych, lub automatycznych.
Trzecim etapem badania jest oznaczenie wrażliwości drobnoustroju na leki, dzięki której możliwe jest dobranie celowanej antybiotykoterapii przez lekarza.

W zależności od testu precyzyjnie podawane jest najmniejsze stężenia hamujące antybiotyku (ang. minimal inhibitory concentration - MIC) lub informacja czy drobnoustrój jest wrażliwy czy oporny na stosowane leczenie.

Końcowy ujemny wynik badania jest wydawany, jeśli po określonym czasie inkubacji nie stwierdza się wzrostu drobnoustrojów.
Końcowy dodatni wynik badania jest wydawany, jeśli zakończony zostanie proces identyfikacji drobnoustroju i oznaczona zostanie jego wrażliwość na leki.

Diagnostyka mikrobiologiczna w Laboratorium Bakteriologicznym PSSE w Gnieźnie obejmuje zagadnienia z zakresu bakteriologii, mikologii oraz wirusologii.