Aktualne informacje dotyczące zachorowań z powodu koronawirusa


Zachęcamy do odwiedzenia strony, na której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące koronawirusa.


Lista Laboratoriów COVID-19, stan na dzień 13 maja 2020


Materiały do pobrania:

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotamiotami stacjonarnych obozów pod namiotami

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Zajęcia praktyczne w szkole policealnej – wytyczne dla szkół

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach

Rekomendacje dotyczące procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny

Wytyczne dla miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów

POBIERZ ULOTKĘ NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA W OŚRODKACH DPS

Wykaz laboratoriów COVID - województwo wielkopolskie (aktualizacja 21.04.2020)

Informacja dla osób korzystających z Samochodowego Punktu Pobrań COVID-19 drive-thru w Krotoszynie

POBIERZ ULOTKĘ NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Informacja dla osób przebywających w kwarantannie – ulotka do pobrania

Jak skutecznie myć ręce

Koronawirus – Jak zapobiegać zakażeniu?

Koronawirus-Pamiętaj

Koronawirus- Jak zapobiegać. Infolinia

plakat_do_aptek_kolor (4)

plakat_do_aptek_w_odcieniach_szarości

Film -koronawirus -dostępny na YouTube

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa