Komórki organizacyjne PSSE w Gnieźnie i osoby sprawujące w nich funkcje.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie
mgr Anna Stejakowska
tel. 61 426 22 42/43

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie
mgr inż. Joanna Bogucka - Gnat
tel. 61 426 22 42/43 wew. 202

Główny Księgowy
Iwona Krysztofiak
tel. 61 426 22 42/43 wew. 212


Sekcja Epidemiologii
tel. 61 426 22 42/43 wew. 219

Kierownik Sekcji Epidemiologii
mgr Dorota Andrzejewska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 206


Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 426 22 42/43 wew. 221, 222

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
mgr inż. Joanna Bogucka - Gnat
tel. 61 426 22 42/43 wew. 202


Sekcja Higieny Pracy
tel. 61 426 22 42/43 wew. 203

Kierownik Sekcji Higieny Pracy
mgr inż. Anna Skupiewska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 203


Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
tel. 61 426 22 42/43 wew. 207, 208

Kierownik Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
mgr Iwona Malinger
tel. 61 426 22 42/43 wew. 204


Laboratorium Bakteriologiczne
tel. 61 426 22 42/43 wew. 205, 220

p.o. Kierownik Laboratorium Bakteriologicznego
mgr Ewelina Skibińska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 205


OddziaŁ Ekonomiczny i Administracyjny
tel. 61 426 22 42/43 wew. 213, 214, 215

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego
Iwona Krysztofiak
tel. 61 426 22 42/43 wew. 212


Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 426 22 42/43 wew. 210Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
tel. 61 426 22 42/43 wew. 218Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
tel. 61 426 22 42/43 wew. 217Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości
tel. 61 426 22 42/43 wew. 216Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń
tel. 61 426 22 42/43 wew. 216Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
tel. 61 426 22 42/43 wew. 210