koronaslder


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w IX edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Konkurs skierowany jest uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. W roku szkolnym 2019/2020 Konkurs adresowany jest zarówno do szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” jak również tych, które do tej pory nie brały udziału w Programie.
W roku szkolnym 2019/2020 zmodernizowany został Internetowy System Konkursowy do obsługi Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, który dostępny jest na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl
DOSTĘP DLA SZKÓŁ:

Czytaj więcej: IX edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”

Częstość występowania otyłości wzrasta na całym świecie. Obecnie ponad 1,9 miliarda ludzi po 18 roku życia ma nadmierną masę ciała (średnio 39%), z czego aż 650 mln stanowią osoby otyłe (13% populacji). Dodatkowo, 18% dzieci w wieku 5-19 lat ma nadwagę, a 7% jest otyłych. Również w Polsce skala problemu nadwagi i otyłości jest bardzo duża. 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyłych. Z kolei dzieci zaliczane są od kilku lat do najszybciej tyjących w Europie.

Wśród czynników sprzyjających rozwojowi otyłości wymienia się niewłaściwy styl życia, w tym nieprawidłowe nawyki żywieniowe np. spożywanie między posiłkami przekąsek i napojów o dużej zawartości cukru. Stanowią one źródło nadmiarowych kalorii, a tym samym czynnik kontrybuujący do epidemii otyłości. Wskazuje się zatem na potrzebę, aby spożycie napojów wzbogacanych w cukier uległo maksymalnemu ograniczeniu.

Dlatego też głos zabrał Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego – Jarosław Pinkas – wydając stanowisko w sprawie  podjęcia dyskusji na temat przyjęcia regulacji zmierzających do ograniczenia spożycia produktów wysokosłodzonych, w tym napojów.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Zdrowia Publicznego w sprawie podjęcia dyskusji na temat przyjęcia regulacji zmierzających do ograniczenia spożycia produktów wysokosłodzonych, w tym napojów.


Źródło:

https://gis.gov.pl/zdrowie/stanowisko-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-zdrowia-publicznego-w-sprawie-podjecia-dyskusji-na-temat-przyjecia-regulacji-zmierzajacych-do-ograniczenia-spozycia-produktow-wysokoslodzonych-w-tym-napo/

logo wsse offlineFunkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w warunkach zespolenia z administracją rządową, jak również doświadczenia działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z decyzji podejmowanych bezpośrednio przez Głównego Inspektora Sanitarnego dowiodły, że zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego jest niezbędne dla zapewnienia skutecznego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Czytaj więcej: Nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego, Pana Profesora Jarosława Pinkasa, w sprawie bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt 12 i 13 letnich.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciwko HPV


Źródło:

https://gis.gov.pl/zdrowie/stanowisko-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-bezpieczenstwa-stosowania-szczepionek-przeciwko-hpv/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zawiadamia, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 87 został ogłoszony Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.10.2019 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020. Komunikat znajduje się – link: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/87/journal/5727


Źródło:

Ministerstwo Zdrowia

Otyłość należy do chorób cywilizacyjnych, a liczba osób nią dotkniętych z roku na rok wciąż wzrasta. Postęp cywilizacyjny i techniczny sprzyja rozwojowi otyłości: ograniczenie aktywności ruchowej związanej z codziennymi czynnościami oraz łatwy dostęp do wysoko przetworzonej, bogatej w energię żywności prowadzi do zaburzenia równowagi między poborem a wydatkowaniem energii, co objawia się zwiększeniem tkanki tłuszczowej w organizmie.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że zaburzenie to coraz częściej występuje u najmłodszych członków społeczeństwa – dzieci i młodzieży. W Polsce, wśród dzieci w wieku szkolnym, na nadwagę i otyłość cierpi co piąty chłopiec i co siódma dziewczynka. Z tych statystyk widać, że otyłość dzieci i młodzieży staje się wyzwaniem nie tylko dla zdrowia publicznego, ale i samych młodych ludzi i ich rodzin.

Informacje dla rodziców nt. otyłości dziecięcej oraz zasad postępowania, przede wszystkim w odniesieniu do sposobu żywienia i aktywności ruchowej znajdują się w poradniku pt. „Otyłość u dzieci i młodzieży. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat” (link poniżej).

Źródło: Instytut Matki i Dziecka, „Otyłość u dzieci i młodzieży. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat”

Czytaj więcej: 24 października – Dzień Walki z Otyłością

 

15 października – ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

Na 1 cm² naszych dłoni może znajdować się nawet 5 milionów bakterii. Według badań tylko 50% mężczyzn i 75% kobiet myje ręce po opuszczeniu toalety. Tymczasem – jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), niemal 70% zakażeń i zatruć to efekt brudnych rąk! Dlatego 15 października jest ustanowionym przez ONZ Światowym Dniem Mycia Rąk. W tym roku hasłem przewodnim jest: „Moc jest w Twoich rękach”.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Michigan wykazały, że aż 95% ludzi nie myje rąk pod bieżącą wodą wystarczająco długo – średni czas to  6 sekund. Tymczasem mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund redukuje liczbę bakterii już o około 90%, natomiast kolejne 15 sekund usuwa całkowicie drobnoustroje, które mogą być przyczyną chorób.

Częste mycie rąk jest w stanie zmniejszyć liczbę zachorowań dzieci na przykład na biegunkę (druga co do częstości przyczyna śmierci u dzieci do 5. roku życia) o połowę, a na zapalenie płuc (najczęstsza przyczyna śmierci u małych dzieci) – o 25%. Badania wykazały, że ponad 40% przypadków zachorowań na biegunkę u dzieci w wieku szkolnym jest wynikiem brudnych rąk.

Brudne ręce są także przyczyną 70–90% zakażeń szpitalnych. Szacuje się, że dziesięć tysięcy Polaków rocznie umiera z powodu zakażeń szpitalnych – najczęściej w wyniku drobnoustrojów przenoszonych na rękach lekarzy i pielęgniarek. To więcej, niż ginie w wypadkach samochodowych. Higiena rąk jest najważniejszym elementem strategii walki z zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną.

Na naszych rękach przenoszone są m.in. rotawirusy i norowirusy odpowiedzialne za biegunki, gronkowiec złocisty, który wywołuje zakażenia skóry i zatrucia pokarmowe, pałeczki Salmonella, Escherichia coli odpowiadające m.in. za zapalenie przewodu moczowego i nerek, a także jaja tasiemca i owsika.

Światowy Dzień Mycia Rąk jest świętem ustanowionym przez ONZ w 2008 r. i obchodzonym corocznie 15 października. Jest on okazją do podkreślania roli mycia rąk przy użyciu mydła w zapobieganiu powszechnym, ale potencjalnie śmiertelnym chorobom.

Żródło: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, https://nipip.pl/swiatowy-dzien-mycia-rak/

Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) – święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO w 1979 roku w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku.

Organizowanie obchodów Dnia poparło w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ z uwagi na fakt, że „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę” (rezolucja 35/70 z 5 grudnia).

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_%C5%BBywno%C5%9Bci

Światowy Dzień Żywności
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
16 października 2019 r.

W Światowym Dniu Żywności domagamy się: ‘Zero głodu’ w świecie pełnym taniej i pożywnej żywności dla każdego człowieka.  
 
A jednak w dzisiejszych czasach ponad 820 milinów ludzi cierpi z powodu braku jedzenia.
 
Ponadto kryzys klimatyczny stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego.
 
Dwa miliardy mężczyzn, kobiet i dzieci ma nadwagę lub cierpi na otyłość.
 
Niezdrowa dieta stanowi ogromne ryzyko wystąpienia chorób, a nawet śmierci.
 
Niedopuszczalne jest, aby coraz więcej ludzi głodowało, podczas gdy marnuje się ponad 1 miliard ton żywności rocznie.
 
Nadszedł czas, aby zmienić sposób produkcji i konsumpcji, a także ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.
 
Musimy przekształcić systemy żywnościowe, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
W 2021 roku chciałbym zwołać szczyt dotyczący systemów żywnościowych, który odbędzie się w ramach obecnie obchodzonej Dekady Działań na Rzecz Żywienia. Przyczyni się on do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Świat bez głodu to imperatyw dla naszego człowieczeństwa.  

Żródło: Strona Główna UNIC Warsaw, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie: http://www.unic.un.org.pl/oionz/swiatowy-dzien-zywnosci/3283

16 000 dębów na 100 lat służb sanitarnych

Z okazji 100-lecia istnienia służb sanitarnych Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas posadził drzewko. Pierwszy „Dąb służb sanitarnych”  stanął przed budynkiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Zasadzenie dębu przed urzędem w Warszawie rozpoczęło akcję sadzenia tych drzew jako symboli obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych. Główny Inspektor Sanitarny powiedział, że  zostanie posadzonych 16 000 drzew i krzewów rodzimych gatunków, czyli tyle ilu pracowników liczy Państwowa  Inspekcja Sanitarna.

Obecna na  uroczystości Anna Malinowska rzecznik Lasów Państwowych podkreśliła, że jest to dobra pora na sadzenie drzew, a  dąb jest symbolem długowieczności.

W uroczystości posadzenia drzewka  wzięli udział także pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Akcja organizowana jest pod hasłem „Zasadź się na zdrowie”.

Link ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego i galeria zdj. https://gis.gov.pl/aktualnosci/16-000-debow-na-100-lat-sluzb-sanitarnych/

 

 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku przeprowadzana zostanie pilotażowa edycja.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też nagraliśmy dwa webinaria #po1profilaktyka z udziałem eksperta  odpowiednio dla rodziców oraz nauczycieli/opiekunów. Nagrania są dostępne dla wszystkich na naszej stronie internetowej.

Pliki do pobrania:

 • publikacja dla dzieci „Skąd się biorą produkty ekologiczne”
 • film animowany „Skąd się biorą produkty ekologiczne”
 • scenariusz lekcji dla nauczycieli

Zachęcamy przedszkolaków do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

Chcemy, aby w przedszkolach było zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie.

O nowościach  będziemy Was informować w serwisie społecznościowym Facebook fanpage

Link ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kampania/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne-nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli/

 

grzyby

Pomoc w rozpoznawaniu:

 • Grzyboznawcy – posiadają uprawnienia do oceny grzybów świeżych i suszonych,
 • Klasyfikatorzy grzybów – posiadają uprawnienia do oceny wyłącznie grzybów świeżych.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie każdego dnia w godzinach 7.25-15.00 skorzystać można z porad klasyfikatora grzybów nt. przynależności gatunkowej grzybów.

Z porad grzyboznawcy skorzystać można w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Libelta 36 (piętro I, pokój 113).

Grzyboznawcy oraz klasyfikatorzy grzybów uzyskują uprawnienia w drodze decyzji administracyjnej Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, która poprzedzona jest odpowiednim kursem specjalistycznym oraz egzaminem.

 • Atlas grzybów – zawierający szczegółowe informacje o grzybach, miejscach ich występowania oraz zdjęcia przedstawiające poszczególne gatunki.
 • Aplikacje mobilne – ułatwiające identyfikację grzybów za pośrednictwem smartfonu, dostępne w postaci mobilnych atlasów grzybów lub identyfikujące grzyby na podstawie zrobionego zdjęcia.

Pamiętaj!

Zbieraj grzyby, co, do których masz całkowitą pewność. Jeżeli masz wątpliwości, nie ryzykuj, przynieś grzyby do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące.

Jak się przygotować do grzybobrania:

Czytaj więcej: Zbieranie grzybów wymaga wiedzy oraz doświadczenia

 

ZasadźSięNaZdrowie. Wspólna akcja sadzenia drzew

Państwowa Inspekcja Sanitarna i Lasy Państwowe połączyły siły i rozpoczną wspólną akcję pod hasłem #ZasadźSięNaZdrowie. Zaplanowano posadzenie 16 tys. sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych na terenach zarządzanych przez LP.
W tym roku Państwowa Inspekcja Sanitarna obchodzi 100-lecie istnienia, a Lasy Państwowe 95-lecie istnienia. Mogłoby się wydawać, że obie instytucje są zupełnie różne pod względem zadań oraz obszaru działania, ale można dostrzec wspólny mianownik jakim jest troska o zdrowie mieszkańców Polski. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, aktywność na świeżym powietrzu, wypoczynek, edukacja i profilaktyka to ich priorytetowe zadania. W związku z tym instytucje ruszają ze specjalną, wspólną akcją sadzenia drzew!
Las to miejsce relaksu, zarówno fizycznego i psychicznego, odprężenia oraz odpoczynku, a osoby, które mają dostęp do terenów zielonych, są na ogół zdrowsze. Regularny kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na zdrowie, sprzyja rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych czynników prowadzących do poprawy i zachowania jakości życia ludzi.
Rosnące zainteresowanie prozdrowotnymi właściwościami lasu sprzyja podejmowaniu działań na rzecz promocji jego leczniczych walorów.

Dlatego też w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie ludzi, wspólnym celem jest zachęcenie do postrzegania lasu jako środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Wspólna akcja pod hasłem #ZasadźSięNaZdrowie została zaplanowana na drugą połowę października tego roku. Odbędzie się w całej Polsce na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Zaplanowano posadzenie 16 tys. sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, co ma symbolizować zaangażowanie wszystkich pracowników służb sanitarnych.

Warto pamiętać, że Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew,  czyli średnio aż tysiąc w ciągu minuty. Leśnicy sadzą je w miejscach, gdzie wycięli wcześniej drzewa na potrzeby polskiej gospodarki i rodzin (odnowienia) oraz tam, gdzie lasu dotąd nie było, np. na nieużytkowanych już gruntach porolnych (zalesienia).

W dużej mierze dzięki leśnikom lasy zajmują obecnie już 30 proc. powierzchni Polski, podczas gdy tuż po drugiej wojnie światowej było to niecałe 21 proc. Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych jest znacznie mniejsze niż jego naturalny roczny przyrost, dlatego systematycznie rośnie nie tylko obszar zajmowany przez lasy, ale też ich zasobność – jest w nich coraz więcej dojrzałych drzew, są one coraz starsze i grubsze.

W LP tzw. zapas drewna na pniu przekracza dziś ponad 2 mld m3 – to o ponad 60 proc. więcej niż w 1989 r. W uproszczeniu można powiedzieć, że 30 lat temu, na początku przemian ustrojowych, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu, jest to już średnio 161 drzew per capita – o 63 więcej.

W tym roku leśnicy posadzą drzewa na powierzchni ok. 55 tys. ha. Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się kilkanaście młodych. 
W polskich lasach systematycznie zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy odchodzą od monokultur,  dostosowując skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji sadzenia drzew.

Źródło str. Główny Inspektor Sanitarny , link-https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasadzsienazdrowie-wspolna-akcja-sadzenia-drzew/

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje ważne informacje dla podmiotów dotyczące konsekwencji wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez podpisania porozumienia tzw. „brexit bez umowy” oraz nt. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego z Wielkiej Brytanii do Polski.

Więcej informacji https://gis.gov.pl/aktualnosci/brexit-wystapienie-wielkiej-brytanii-z-ue/

Uroczystość podsumowująca 100-lecie działalności służb sanitarnych w niepodległej Polsce i 65-lecie powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej odbyła się 7 października 2019 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

z1

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, parlamentarzyści, naukowcy działający w obszarze zdrowia publicznego oraz pracownicy inspekcji.

List Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej do uczestników uroczystości odczytała Minister Halina Szymańska – Szef Kancelarii Prezydenta RP: „Serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej za ich służbę dla Rzeczypospolitej”.

Czytaj więcej: Jubileusz 100-lecia służb sanitarnych w Polsce

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Czytaj więcej: Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają!

Podkategorie