koronaslder


 

Komunikat dotyczący wydawania przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem oraz zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych

  1. Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem

Zgodnie z art. 4 ust. ust. 1 pkt 10 i 11 oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na:

  • uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej* oraz uruchamianiu takiej pracowni,
  • uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską

wymaga zezwolenia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

* Zgodnie z art. 3 pkt 12a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe medyczną pracownią rentgenowską jest pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, przeznaczonych do stosowania aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych.

  1. Zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych

Zgodnie z art. 33q ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Od dnia 23 września 2019 r. o uzyskanie wskazanej powyżej zgody nie muszą ubiegać się podmioty wykonujące działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywaniu działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu (art. 33q ust. 14 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).


Źródło GIS, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zezwolenia-na-wykonywanie-dzialalnosci-zwiazanej-z-narazeniem-oraz-zgod-na-prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-narazeniem-w-celach-medycznych/

Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (np. obecne rozp. nr 669/2009, nr 884/2014, 2017/186).

Na podstawie nowych przepisów w przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 r. należy wypełnić i przesłać do wyznaczonego punktu kontroli granicznej BCP I część dokumentu CHED-D, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem towaru do kontroli granicznej. Dokument ten wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT.

W celu elektronicznego wypełnienia dokumentu CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć konto w systemie TRACES-NT.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/


Źródło:

Główny Inspektor Sanitarny, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-dot-importu-zywnosci-pochodzenia-niezwierzecego/

Grypa –jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana wirusem grypy, występująca corocznie i przebiegająca pod postacią ostrej infekcji układu oddechowego. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy typu A i B.

Zakażenie szerzy się drogą kropelkową przez kontakt bezpośredni lub kontakt ze skażonymi przedmiotami, a największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii.

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem-rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i infekcji grypopodobnych.

Rozpoznany w 2009 roku nowy wariant wirusa grypy A/H1N1, który wywołał ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia w dniu 11 czerwca 2009 roku pandemię grypy na świecie, jest obecnie jednym z trzech dominujących szczepów wirusa grypy krążących w populacji ludzkiej. Badania wirusologiczne ujawniły, że około 60-80% zachorowań na grypę jest spowodowanych wirusem grypy A/H1N1 obok innych wirusów grypy typu A (np. A/H3N2) i B będących czynnikiem etiologicznym grypy sezonowej.

Jak odróżnić przeziębienie od grypy?

Czytaj więcej: GRYPA-co warto wiedzieć

  • obchodzony jest od roku 1988 z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
  • cel - uwrażliwienie na problem jakim jest zakażenie wirusem HIV oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi AIDS,

Na świecie żyje 36,9 mln ludzi z HIV/AIDS. W 2017r. zakażenie HIV rozpoznano u 1,8 mln ludzi, z powodu AIDS zmarło ok. 1 mln ludzi.

W Polsce od początku epidemii (1985 r.) do 30.04.2019r. zarejestrowano:

- 24 303  zakażonych ogółem

- 3 692 zachorowań na AIDS,

- 1 418 chorych zmarło.

Na dzień 14.10.2019r. leczeniem ARV (terapia antyretrowirusowa – wirus HIV jest retrowirusem) objętych było około 12 252 pacjentów, w tym 98 dzieci.  

Szacuje się, że w Polsce żyje nawet 35 tysięcy osób, z których co druga nie wie, że może nieświadomie zakażać innych.

Codziennie w Polsce 2-3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu HIV. Ok 50% wszystkich zakażeń wirusem HIV w Polsce dotyczy osób młodych miedzy 20 a 29. rokiem życia.

W Polsce co 4 osoba zakażona HIV to kobieta. (dane KC ds. AIDS)

W Wielkopolsce w roku 2019 (do 15 listopada) :

- wykryto  131 nowych  zakażeń (116 mężczyzn, 14 kobiet, 1 dziecko – 6 lat)

- stwierdzono 12 zachorowań na AIDS,

- 2 chorych zmarło.

(dane: Oddział Epidemiologii WSSE w Poznaniu)

DROGI ZAKAŻENIA HIV

Poprzez bezpośredni kontakt z krwią osoby zakażonej oraz używanie przez więcej niż jedną osobę tych samych igieł i strzykawek do wstrzykiwania narkotyków, sterydów lub wykonywania tatuażu.

Poprzez kontakty seksualne, u osoby zakażonej wirus HIV znajduje się nie tylko we krwi, ale również w wydzielinach narządów płciowych (spermie, wydzielinie pochwy, preejakulacie).

Podczas kontaktów seksualnych istnieje także ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A, B i C, a także wieloma innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Warto - w trosce o własne zdrowie - wykonać dodatkowe badania także w tym kierunku.

Zakażona HIV matka może zakazić swoje dziecko podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią.

Czytaj więcej: 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

W siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbył się briefing prasowy poświęcony zagrożeniom związanym z użytkowaniem e-papierosów.

Zaprezentowane zostały także najnowsze dane dotyczące używania w Polsce papierosów tradycyjnych i e-papierosów.

W briefingu wziął udział prof. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, dr Adam Niedzielski – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz insp. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją E-PAPIEROSY – NOWE ZAGROŻENIE ZDROWIA PUBLICZNEGO- link: https://gis.gov.pl/zdrowie/e-papierosy-nowe-zagrozenie-zdrowia-publicznego/


Źródło Główny Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje informację przekazaną przez  Instytut Żywności i Żywienia na temat Bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych (e-Baza).

Szanowni Państwo,

Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) ma zaszczyt poinformować, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 dokonał aktualizacji ogólnodostępnej Bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych (e-Baza), dostępnej pod adresem: www.izomery.izz.waw.pl lub poprzez aktywny link zamieszczony na stronie instytutu (e-Baza IZOMERÓW TRANS).

Baza izomerów trans pełni funkcje informacyjne i edukacyjne, a korzystanie z jej zasobów umożliwia łatwy wgląd w asortyment produktów mogących być źródłem szkodliwych izomerów trans w diecie. Instytut pragnie podkreślić, że izomery trans kwasów tłuszczowych wykazują wyłącznie niekorzystne działanie na zdrowie człowieka. Spożywane z żywnością podwyższają poziom LDL cholesterolu („zły cholesterol”) i obniżają poziom HDL cholesterolu („dobry cholesterol”) w surowicy krwi. Są uznanym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, udarów, cukrzycy typu 2. Od lat zalecenia żywieniowe wskazują na konieczność ograniczenia spożycia izomerów trans poniżej 1% energii z diety.

Obecnie w bazie dostępne są dane dla 799 produktów z 9 kategorii: Koncentraty spożywcze, Mleko i przetwory mleczne, Produkty typu fast food, Przekąski typu chipsy, prażynki, chrupki, snacki, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, Tłuszcze roślinne, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie, Ziarna zbóż i produkty zbożowo-mączne.

W kontynuacji prac baza będzie powiększana o inne kategorie (w tym Sosy, majonezy, musztardy, Wyroby garmażeryjne i kulinarne).

Zachęcamy do korzystania z e-Bazy!

„Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

Z wyrazami szacunku,

Pracownicy Zakładu Metabolomiki Instytutu Żywności i Żywienia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż 22 listopada 2019 roku rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania (ETT) w kierunku HIV, a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Krajowe Centrum ds. AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia AIDS. Myślą przewodnią ETT jest zachęcanie Polaków do testowania się w kierunku zakażenia HIV.

W Europejskim Tygodniu Testowania w kierunku HIV w 30 Punktach  Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD)  w Polsce będą odbywały się dodatkowe  dyżury, gdzie można zrobić to badanie bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo Ponadto pytania związane z HIV można kierować pod  Telefon Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448, który do końca grudnia  będzie pracował całodobowo.

W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje o badaniach w kierunku wykrywania wirusa HIV oraz punktach i godzinach funkcjonowania placówek.

 banner internet 1150x235 px

Informacja prasowa

Inrofmacja edukacyjna

 

Pamiętajmy – Antybiotyki nie działają na wirusy!

Antybiotyki jeszcze do niedawna były najskuteczniejszą bronią w walce z zakażeniami bakteryjnymi, jednak ich nieodpowiedzialne używanie spowodowało bardzo poważny dziś problem oporności drobnoustrojów na tę grupę leków.

Obecna sytuacja wpływa dramatycznie na stan zdrowia ludzi zakażonych opornymi bakteriami. Możliwości leczenia osób zakażonych wyczerpują się, wzrasta śmiertelność z powodu niebezpiecznych patogenów, opornych na skuteczne, do niedawna, antybiotyki.  Eksperci twierdzą, że antybiotykooporność stała się jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie i apelują: „Zachowanie skuteczności antybiotyków powinno być obowiązkiem nas wszystkich. Lekceważenie problemu antybiotykooporności może doprowadzić do sytuacji sprzed ery antybiotykowej, kiedy proste zakażenie np. rany mogło oznaczać wyrok śmierci. Należy podejmować wszelkie możliwe działania aby antybiotyki nie traciły skuteczności i mogły pomóc wtedy, kiedy będą naprawdę potrzebne. Przyjmowanie antybiotyku musi być odpowiedzialne – tylko tak można przedłużyć ich skuteczność w przyszłości.” (Zespół Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków)

Czytaj więcej: Pamiętajmy – Antybiotyki nie działają na wirusy!

nosmokingOd ponad 30 lat, w trzeci czwartek listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. W tym roku święto przypada 21 listopada. Wydarzenie ma na celu uświadomienie, jak poważnym problemem – nie tylko zdrowotnym, ale również ekonomicznym i społecznym jest palenie tytoniu, a także zachęcenie do podjęcia próby zaprzestania palenia.

Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. W Polsce obchodzony jest od 1992 roku. Jego celem jest realizacja planu Europy wolnej od dymu tytoniowego poprzez organizowanie kampanii zdrowotnych promujących zdrowie oraz styl życia wolny od dymu tytoniowego.

Obecnie na świecie ponad miliard ludzi pali tytoń. Każdego roku ponad 5 milionów osób umiera przedwcześnie z powodu używania tytoniu, w tym 600 tys. biernie narażonych na dym tytoniowy. W XX wieku zmarło z tego powodu 100 mln osób. Jeśli w najbliższej przyszłości nie ograniczymy palenia tytoniu, to do roku 2030 ponad 8 milionów ludzi na świecie będzie corocznie umierać na choroby odtytoniowe, a łączna liczba zgonów odtytoniowych wzrośnie do 250 mln.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Rzucania Palenia 2019

Państowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Snaitarnego www.gis.gov.pl znajduje się "Informacja dla importerów żywności" dotycząca zmiany od dnia 14 grudnia 2019 r. przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerów żywności.W informacji tej znajdują się odesłania do instrukcji dot. wnioskowania o funkcję w systemie TRACES-NT, zakładania konta w systemie EU Login oraz instrukcji wypełniania.

Link: https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/

Zespół ds. Suplementów Diety podjął 7 uchwał dotyczących maksymalnych ilości witamin, składników mineralnych i innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny w suplementach diety.

W dniu 25 października 2019 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Zespołu do Spraw Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Tematem spotkania było wypracowanie stanowisk dotyczących m.in. maksymalnych ilości witamin i składników mineralnych oraz kofeiny i preparatów z morwy białej w suplementach diety. Po dyskusji w gronie ekspertów przyjęto 7 uchwał (nr 11-17/2019). Podjęte uchwały określają maksymalne poziomy w suplementach dedykowanych dla osób dorosłych i dotyczą:

Czytaj więcej: Ustalono maksymalne poziomy witamin B1, B2, B12, kwasu pantotenowego, jodu, kofeiny oraz...

załącznik nr 6

 

Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

W 2019 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych.

Bakterie oporne na antybiotyki są stałym problemem występującym w szpitalach w całej Europie.

  • Występowanie bakterii opornych na antybiotyki stało się codziennym problemem szpitali w całej Europie.
  • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może powodować infekcję bądź kolonizację pacjentów bakteriami opornymi na antybiotyki, takimi jak: Staphylococcus aureus (MRSA) opornymi na meticylinę, enterokokami (VRE) wankomycynoopornymi oraz wieloopornymi pałeczkami Gram-ujemnymi.
  • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków wiąże się z podwyższoną częstością pojawiania się zakażeń Clostridium difficile.
  • Występowanie, selekcja oraz rozprzestrzenianie opornych bakterii stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach:

◦Zakażenia wywołane bakteriami opornymi na antybiotyki powodują wzrost zachorowalności i śmiertelności pacjentów jak również wydłużenie okresu hospitalizacji.

◦Oporność na antybiotyki często prowadzi do opóźnienia włączania właściwej terapii antybiotykowej.

◦Niewłaściwa bądź opóźniona terapia antybiotykowa u pacjentów z ciężkimi zakażeniami wiąże się z gorszymi wynikami leczenia oraz niejednokrotnie śmiercią pacjenta.

◦Liczba antybiotyków będących w badaniach klinicznych jest niewielka i, jeśli oporność na antybiotyki będzie nadal wzrastać, nie będzie antybiotyków gwarantujących efektywną terapię.

Czytaj więcej: 18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

sdcŚwiatowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation - IDF) oraz Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization - WHO) jako odpowiedź na wyraz obaw związanych z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie.
Od 1991 r. popularność tego dnia wzrosła i obecnie jest on obchodzony przez ponad 350 milionów ludzi z różnych regionów świata. W obchodach uczestniczą osoby ze środowisk opiniotwórczych, lekarze, dzieci, dorośli i oczywiście ludzie chorzy na cukrzycę.
Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne.

Czytaj więcej: 14 listopada - Światowy Dzień Cukrzycy

Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (np. obecne rozp. nr 669/2009, nr 884/2014, 2017/186).

Na podstawie nowych przepisów w przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 r. należy wypełnić i przesłać do wyznaczonego punktu kontroli granicznej BCP I część dokumentu CHED-D, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem towaru do kontroli granicznej. Dokument ten wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT.

W celu elektronicznego wypełnienia dokumentu CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć konto w systemie TRACES-NT.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/


Źródło:

Główny Inspektor Sanitarny, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-dot-importu-zywnosci-pochodzenia-niezwierzecego/

Od 2007 roku kraje europejskie obchodzą Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”).Nawyki żywieniowe z dzieciństwa mają wpływ na późniejszy styl życia i odżywiania. Dzieci, które poznają zalety zbilansowanego odżywiania i wiedzą, jak świadomie wybierać produkty żywnościowe, będą w dorosłym życiu prowadzić zdrowy styl życia.

Należy pamiętać, że zdrowe odżywianie to przede wszystkim profilaktyka chorób a także inwestycja w prawidłowy rozwój układu odpornościowego dziecka.


Źródło:

serwis dziecisawazne.pl., link: https://dziecisawazne.pl/8-listopada-dzien-zdrowego-jedzenia-i-gotowania/

Piramida Żywienia Dzieci i Młodzieży 2019

pzz

Czytaj więcej: Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Podkategorie